Promotie Leon van Damme

OPG promovendus Leon van Damme is op 19 oktober 2021  gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over 160 jaar werkloosheidsregelingen. Meer informatie.