Promotie Jorrit Steehouder

Op 14 januari 2022 heeft Jorrit Steehouder zijn proefschrift verdedigd over idealen van Europese samenwerking voor de jaren 50. Meer informatie.

Links: Affiche van Marshallplan uit 1950; rechts: Affiche over verleende Marshallhulp in Duitsland (1947). Bron: Wikimedia/ E. Spreckmeester/St.Krekeler

Links: Affiche van Marshallplan uit 1950; rechts: Affiche over verleende Marshallhulp in Duitsland (1947). Bron: Wikimedia/ E. Spreckmeester/St.Krekeler