News

Season’s GreetingsPromotie Bas de Jong

December 19th, Bas de Jong will defend his thesis at the University of Groningen: A phantom medium? The SDAP, the Labour Party and the politics of radio broadcasting in the Netherlands and Great Britain (1920-1940). A comparative study.
Read more


Promotie Rob Sinterniklaas

Op 11 december hoopt Rob Sinterniklaas te promoveren op zijn promotieonderzoek naar de invloed van de Revolution in Military Affairs (RMA) op de effectiviteit van het luchtwapen (‘airpower’) in irreguliere conflicten, met een focus op Afghanistan tussen 2001 en 2006.
Zie aanvullende gegevens over de promotie: UvA


Pierre Rosanvallon

Op 16 oktober verzorgde de Franse politiek denker Pierre Rosanvallon een exclusieve master class voor de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Lees hierbij het interview dat verscheen in de Groene Amsterdammer naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland: Rosanvallon in de Groene Amsterdammer


More...

Training RSPH

Seminar militaire geschiedenis

Op 11 maart 2020 vindt in Antwerpen het jaarlijkse OPG seminar militaire geschiedenis plaats. Thema’s zijn onder meer de omgang met het koloniale verleden vanuit militair-historisch perspectief en het herdenken van oorlog. Voor meer informatie: Margit van der Steen.


Research seminar, Ghent 29 May 2020

Rethinking repertoires: how ordinary people conducted politics in the nineteenth century

Our seminar in Ghent on 19th century popular politics and the ways in which ordinary people could shape the world around them, is open for registration. Our starting point is the work of the eminent historical sociologist Charles Tilly, who put forth the idea of protest repertoires. (more…)


Cursus What is political History?

Research master studenten kunnen zich opgeven voor de cursus What is Political History? De cursus vindt plaats in Amsterdam onder supervisie van dr. Peter van Dam en dr. Jeroen van Zanten, voorjaar 2020 (data volgen). Deadline registratie 1 december 2019. Lees meer


Spring conference “Work in progress” April 23-24, 2020  

PhD candidates (RSPH) will present their work during the two day seminar “Work in progress: power and politics from a historical perspective”.

(more…)


More...