News

Please note that due to COVID, events may change at short notice, please check with the organisers in case of uncertainties!


Promotie Eddy de Beaumont

Op 20 september j.l. is Eddy de Beaumont gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. De titel van zijn proefschrift luidt ‘De aanschaf van infanteriegeweren 1750-1860. Een studie over defensieaanschafprocessen. (more…)


Launch event Utrecht Centre for Environmental Humanities

What: Launch event Utrecht Centre for Environmental Humanities

When: 15 November 15.30-17.00 followed by drinks

Where: Belle van Zuylenzaal, Academiegebouw

Registration: l.m.voss@students.uu.nl (Luzie Voß)

(more…)


Bart Wallet benoemd tot hoogleraar

Dr. Bart Wallet is benoemd tot hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. (more…)


More...

Training RSPH

Workshop Interdisciplinary Approaches

Christian Wicke and Iva Peša supervise this workshop for 2nd year PhD students. (more…)


The course oral history will be given online.

The course oral history will be given online. See the Update 19 Nov Program Oral History and Life Stories 2021_ for more information.


Update Training Program

An updated version (September 2021) of the RSPH training program is now available. Click here to view. 


Webinar: History at the Intersection of Sports and Politics

Series:            Making Political History Global
Date:              30 September 2021
Supervisor Dr. Marjolein van Bavel

Power in History, the Research Group Political History of the University of Antwerp
in cooperation with Association for Political History (more…)


More...