News

Nieuw overzicht promovendi OPG

Met hulp van de promovendi heeft de OPG een geactualiseerd overzicht van de (geassocieerde) promovendi gemaakt. Dit laat niet alleen zien waar zij op dit moment mee bezig zijn, maar geeft ook goed weer waar het actuele promotie onderzoek zich op richt. Het overzicht is hier te vinden. (more…)


Promotie Koen van Zon

Op donderdag 6 februari verdedigt Koen van Zon zijn proefschrift:  Assembly Required: Institutionalising Representation in the European Communities. De verdediging vindt plaats in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, om 14.30 precies. Zie verder: ru.nl/

 


Promotie Erik de Lange

Op 7 februari verdedigt Erik de Lange zijn proefschrift Gevaarlijk getij. Veiligheid, piraterij en imperialisme op de Middellandse Zee, 1815-1856. De verdediging vindt plaats in het Academiegebouw in Utrecht, om 10.30uur. Zie verder: uu.nl/


Promotie Wouter Klem

Op 10 februari verdedigt Wouter Klem zijn proefschrift Uit angst geboren. Transnationale politiesamenwerking tegen de anarchistische ‘samenzwering’, 1880s-1914 in het Academiegebouw. Lees verder


More...

Training RSPH

Seminar militaire geschiedenis

Op 11 maart 2020 vindt in Antwerpen het jaarlijkse OPG seminar militaire geschiedenis plaats. Thema’s zijn onder meer de omgang met het koloniale verleden vanuit militair-historisch perspectief en het herdenken van oorlog. (more…)


Research seminar, Ghent 29 May 2020

Rethinking repertoires: how ordinary people conducted politics in the nineteenth century

Our seminar in Ghent on 19th century popular politics and the ways in which ordinary people could shape the world around them, is open for registration. Our starting point is the work of the eminent historical sociologist Charles Tilly, who put forth the idea of protest repertoires. (more…)


Cursus What is political History?

In april gaat de cursus What is Political History? voor research master studenten van start. De cursus vindt plaats in Amsterdam onder supervisie van dr. Peter van Dam en dr. Jeroen van Zanten, voorjaar 2020. Deadline registratie 1 december 2019. Lees meer (more…)


Spring conference “Work in progress” April 23-24, 2020  

PhD candidates (RSPH) will present their work during the two day seminar “Work in progress: power and politics from a historical perspective”.

(more…)


More...