News

Please note that due to COVID, events may change at short notice, please check with the organisers in case of uncertainties!

Promotie Eddy de Beaumont

Op 20 september j.l. is Eddy de Beaumont gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. De titel van zijn proefschrift luidt ‘De aanschaf van infanteriegeweren 1750-1860. Een studie over defensieaanschafprocessen. more »

Launch event Utrecht Centre for Environmental Humanities

What: Launch event Utrecht Centre for Environmental Humanities

When: 15 November 15.30-17.00 followed by drinks

Where: Belle van Zuylenzaal, Academiegebouw

Registration: l.m.voss@students.uu.nl (Luzie Voß)

more »

Bart Wallet benoemd tot hoogleraar

Dr. Bart Wallet is benoemd tot hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. more »

Jacco Pekelder benoemd tot hoogleraar-directeur Münster

Historicus en wetenschappelijk directeur van de OPG, prof. dr. Jacco Pekelder, is per 1 oktober 2021 hoogleraar moderne en nieuwste geschiedenis van Nederland aan de Westfälische Wilhelm-Universität Münster (WWU) geworden en directeur van het universitaire Zentrum für Niederlande-Studien.

more »

Older posts