Category Archives: Training RSPH

News about education programmes of the research school political history

Promotie Kim Bootsma

Op 6 juni a.s. zal OPG promovendus Kim Bootsma haar proefschrift verdedigen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Van ‘redelijke discriminatie’ naar begrensde integratie. Het debat over vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht (1968-1989)’.

Discussions on decoloniality and decolonial thinking: Workshop Report by Maha Ali

The two-day workshop titled “Working in an International Academic Community” which was Module 5 of the RSPH tutorials took place 23-24 February at the University of Antwerp, allowing PhD students to participate from Germany, Netherlands and Belgium. This wide-ranging, transnational, transdisciplinary, and cross-cultural nature of the workshop allowed for constructive discussions to take place over the course of the two days.

Continue reading

Gezocht! Promovendi- en docentleden voor Opleidingscommissie (OLC) Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

(English below)
Net als elke academische opleiding, kent ook de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis een opleidingscommissie (OLC). In deze commissie voeren vertegenwoordigers van de promovendi en de RMA’s samen met docenten en de onderwijscoördinator een open gesprek over de inhoud van het onderwijsaanbod van de OPG.

Continue reading