Carla Hoetink nieuwe directeur opleiding

Dr. Carla Hoetink is de nieuwe directeur opleiding van de OPG. Dr. Hoetink is de opvolgster van prof. dr. Dirk Jan Wolffram, die per 1 september zal aftreden.

Dr. Carla Hoetink (1980) is als politiek historicus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor haar proefschrift over de cultuur van de Tweede Kamer in de naoorlogse periode, Macht der gewoonte, ontving zij de D.J. Veegensprijs.

Behalve met thema’s van parlementaire cultuur houdt zij zich bezig met tradities en vormen van massaprotest in de twintigste eeuw, de ontwikkeling van het publieke debat over de impact van digitalisering, en de visuele representatie van Europese democratieën, in het bijzonder met de architectuur van volksvertegenwoordigingen.

Al vroeg in haar promotietraject kreeg zij de kans een rol te spelen in de Nijmeegse geschiedenisopleiding, in het bijzonder bij de toen pas ontwikkelde multidisciplinaire master Politiek & Parlement. Sindsdien bouwde zij grote ervaring op met het coördineren en ontwerpen van onderwijsprogramma’s, en als voorzitter van de opleidingscommissie ook in de kwaliteitszorg. Die ervaring zet ze graag in voor de OPG en om samen met Jacco Pekelder bij te dragen aan een verdere versterking van de OPG als ontmoetingsplek voor alle politiek historici in het Nederlandse taalgebied.

(foto Carla Hoetink door Suzan Zanders)