Subsidiemogelijkheden OPG

De OPG kent kleine subsidies toe (maximaal 250 euro) voor (onderwijs) activiteiten op het terrein van politieke geschiedenis. Deadline 1 mei 2020.

We denken hierbij aan bijeenkomsten van één of twee dagdelen, bijvoorbeeld een masterclass met een bekende historicus voorafgaand aan zijn of haar lezing, of een oefening in een relevante onderzoek vaardigheid. Maar we laten ons ook graag verrassen door alternatieve, creatieve voorstellen.

Wie kan indienen?
Deze oproep is in eerste instantie gericht aan UDS en UHDs op het terrein van politieke geschiedenis als ervaren universitaire onderzoekers en docenten. Deadline: 1 mei 2020. Het Dagelijks Bestuur van het OPG maakt een keuze uit de voorstellen en programmeert die in overleg met de bedenkers, aan de eigen universiteit of onderzoeksinstituut dan wel aan de KNAW in Amsterdam. De OPG verbindt haar naam aan het programma-onderdeel, dat in goed overleg natuurlijk ook voor andere groepen opengesteld kan worden, en draagt bij aan bijvoorbeeld de reiskosten van een gastspreker of de catering voor de deelnemers.We vragen je kort je idee te omschrijven (circa 400 woorden) en geef aan wie je doelgroep is (research masters en/of promovendi en/of anderen). Geef ook aan welke kosten met je activiteit zijn gemoeid en welke bijdrage je van de OPG zou willen ontvangen. De OPG draagt maximaal 250 euro bij aan de activiteit.

Stuur je voorstel voor 1 mei 2020 naar margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl