Promotie

Erik Jacobs is op 29 oktober 2020 gepromoveerd op het proefschrift ”Hartslag van een Revolutie. Pers en Politiek in de Bataafse Republiek (1795–1802)’. “Het onderzoek brengt het Bataafse perslandschap in kaart en onderzoekt drie belangrijke thema’s van de wisselwerking tussen pers en politiek in dit vroege stadium van de democratie: de deelname van de burgers, de openbaarheid van bestuur en de mate van persvrijheid”. Lees het abstract via dare.uva.nl.