Promotie Erik de Lange

Op 7 februari verdedigt Erik de Lange zijn proefschrift Gevaarlijk getij. Veiligheid, piraterij en imperialisme op de Middellandse Zee, 1815-1856. De verdediging vindt plaats in het Academiegebouw in Utrecht, om 10.30uur. Zie verder: uu.nl/