Nieuw overzicht promovendi OPG

Met hulp van de promovendi heeft de OPG een geactualiseerd overzicht van de (geassocieerde) promovendi gemaakt. Dit laat niet alleen zien waar zij op dit moment mee bezig zijn, maar geeft ook goed weer waar het actuele promotie onderzoek zich op richt. Het overzicht is hier te vinden.