Mogelijkheden studeren in Duitsland met een beurs

Hieronder volgen vanuit het Duitsland Instituut Amsterdam een aantal mogelijkheden om met een beurs in Duitsland te studeren, een twee- of drieweekse zomercursus Duits in Duitsland zelf te volgen of om te specialiseren aan een van de gerenommeerde Duitsland Instituten elders in de wereld.

  1. Het DIA-Stipendium (gefinancierd door het ministerie van OCW en de DAAD) wordt verstrekt aan studenten (HBO/WO) en (aanstaande) promovendi die een uitwisseling, master of onderzoek gaan doen in Duitsland. De beurs kan gecombineerd worden met een Erasmusbeurs en bestaat uit een financiële bijdrage van 1.800 – 2.000 euro voor maximaal één semester. De deadline is op 1 december aanstaande voor een verblijf volgend semester. Meer informatie.
  1. De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) heeft een aantal beurzen voor een zomercursus, (deel van) een master of onderzoek in Duitsland. Deze beurzen bestaan uit maandbijdrages van 750 – 1.000 euro per maand of een eenmalige bijdrage tot 2.250 euro, verstrekt voor periodes van een paar weken tot 24 maanden. De deadlines voor de belangrijkste beurzen zijn al op 1 december (!) aanstaande voor een zomercursus, master of onderzoek vanaf juni volgend jaar (studenten die vanaf oktober 2017 een master willen gaan doen in Duitsland, moeten dus al vóór 1 december 2016 een aanvraag doen). Meer informatie.
  1. Het DAAD-Network Mobility Fellowship aan het DAAD Centre for German Studies aan de Hebrew Univerity of Jerusalem biedt de mogelijkheid van een geheel verzorgd verblijf en studie in Jeruzalem. Kandidaten moeten wel gelieerd zijn aan een DAAD-instituut, bijvoorbeeld via de master Duitslandstudies aan de UvA. Behaalde studiepunten tellen mee in het Nederlandse onderwijsprogramma, deadline voor aanmelding eveneens 1 december, Meer informatie.

4.Het BMW Center for German and European Studies aan Georgetown University in Washington D.C. heeft een tweejarige master voor studenten die in aanmerking willen komen voor een loopbaan in de diplomatie of een andere aantrekkelijke betrekking bij de overheid of NGO’s, zie the Master of Arts in German and European Studies (MAGES) . Wie serieus overweegt deze master te volgen en in aanmerking wil komen voor financiering kan contact opnemen met ondergetekende. Goede studenten kunnen worden voorgedragen voor een Flynn Memorial Scholarship waarmee het collegegeld voor Georgetown University wordt gedekt.