Lintje voor Margit van der Steen

Op 16 oktober j.l. is Margit van der Steen, managing director van de Onderzoekzoekschool Politieke Geschiedenis, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar bijdrage als historica en als organisator aan de strijd voor  gelijke rechten voor vrouwen, diversiteit en ouderenemancipatie. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Margit wordt daarmee geĆ«erd voor het feit dat zij zich al bijna 40 jaar nationaal en internationaal inzet voor gendergeschiedenis en de vertegenwoordiging van vrouwen. Zij ontving deze onderscheiding mede ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter van de Vereniging voor Gendergeschiedenis. Eerder nam zij deel aan de Nederlandse Vrouwen Raad, was zij directeur bij het Nederlands Genootschap voor Vrouwenstudies van de Universiteit van Utrecht, initiator van de Nijmeegse Vrouwen Geschiedenis Groep, lid van de Nijmeegse Scholengroep Amnesty International, bestuurslid en voorzitter van de jubileumcommissie van het Haags Vrouwen Netwerk en vertegenwoordiger van de Nederlandse Vrouwenorganisaties bij de Europese Vrouwen Lobby (EWL). In 2003 vertegenwoordigde zij de Nederlandse vrouwenorganisaties bij de Verenigde Naties, als lid van de Nederlandse delegatie bij de Jaarvergadering. Deze onderscheiding is een waardige erkenning voor haar werk als pleitbezorger van de gendergeschiedenis binnen de historische professie.