Jaarcongres Werkgroep 18e eeuw, 2017: Conservatisme in de 18e eeuw

Op 13 januari 2017 organiseert de Werkgroep 18e Eeuw haar jaarcongres. Dit jaar is het thema De ontbrekende traditie? Nederlands conservatisme in de lange achttiende eeuw

De laatste jaren is het internationale onderzoek naar het vroege conservatisme sterk toegenomen. Niet langer worden conservatieven beschouwd als verliezers van de geschiedenis, maar wordt ook de moderniteit van het conservatieve denken benadrukt. Verder wordt het veelzijdig karakter ervan in toenemende mate onderkend en de complete relatie tussen bijvoorbeeld het conservatisme en de (anti)verlichting onderzocht. Lang is gedacht dat Nederland geen echte conservatieve traditie kent. Dit beeld zal tijdens het congres ter discussie worden gesteld door jonge en gevorderde onderzoekers.

Het congres vindt plaats in de Faculty Club van de Radboud Universiteit Nijmegen (Beelkamer).

Programma

11.00 – 12.00: Algemene ledenvergadering
12.00 – 12.30: Lichte lunch
12.30 – 14.15: Inleiding op het thema – Matthijs Lok (Universiteit van Amsterdam)
Over boeken en revolutie (opnieuw): Het  ERC MEDIATE project – Alicia Montoya (Radboud Universiteit)
The conservative Enlightenment: Religion and politics in Montesquieu’s Spirit of the Laws – Annelien de Dijn (Universiteit van Amsterdam)
Verlichte burgers tegenover een Brits heethoofd. De Nederlandse receptie van Edmund Burke, 1770-1815 – Wessel Krul (Rijksuniversiteit Groningen)
14.15 – 14.45: thee / koffie
14.45 – 15.00: Toekenning Scriptieprijs 2016
15.00 – 16.00: Ronde tafelgesprek: Jonge onderzoekers over het conservatisme – Laurien Hansma, Bart Verheijen, Lisanne Jansen, Maria Klimova, Jane Judge
16.00 – 17.00: Keynote: Beantwoording van de vraag: wat is conservatisme? – Andreas Kinneging (Universiteit Leiden)
17.00 – 18.00: Afsluitende borrel