Discussie uitdagingen hedendaagse cultuur

In het binnenkort te verschijnen nummer van het Tijdschrift voor Geschiedenis wordt een discussiedossier over ‘Uitdagingen voor de hedendaagse historische cultuur’ gepubliceerd. Ter gelegenheid van haar emeritaat zal dit nummer worden aangeboden aan prof. dr. Maria Grever. In het kader van History@Erasmus organiseren het Center for Historical Culture en Tijdschrift voor Geschiedenis op donderdagmiddag 15 juli een bijeenkomst, waarvoor we u bij deze van harte uitnodigen.

Auteurs van de artikelen (Robbert-Jan Adriaansen, Karel van Nieuwenhuyse, Herman Paul, Tina van der Vlies) zullen deze middag kort hun bijdrage presenteren waarna Maria Grever in de gelegenheid wordt gesteld te reageren. Er zal bovenal veel ruimte zijn voor discussie onder leiding van Susan Hogervorst, waarbij we ook de toehoorders graag betrekken. De inhoudelijke sessie duurt van 15.00-16.15 uur en heeft een hybride karakter. De bijeenkomst is live bij te wonen op de campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar kan eveneens digitaal worden gevolgd. Na afloop vertrekken we naar het Erasmus Paviljoen voor een gezellige borrel.

Wie – live of online – wenst deel te nemen aan de bijeenkomst wordt gevraagd zich uiterlijk 1 juli a.s. aan te melden in verband met de catering en het boeken van de juiste zaal. Dat kan hier:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgLUBQW92wk8Fgc2iNRdnH4Ju_F6GSTCV2U_MlTm95vtXBgw/viewform?usp=sf_link