Opleidingscommissie

Leden

Per 1 januari 2019 beschikt de OPG net als elke academische opleiding over een Opleidingscommissie (OLC). De OLC bestaat uit drie deelnemers: Thidrek Vossen namens de Researchmaster-studenten en Naomi Woltring en Jelle Plesman. Daarnaast zal één deelnemer lid zijn van het OPG-bestuur. De andere helft van de OLC wordt gevormd door Anne Petterson, Jeroen van Zanten en Wim van Meurs als voorzitter (onderwijs coördinator).

De taken van de opleidingscommissie zijn:

  • De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de evaluatie van al het onderwijsaanbod. Daarvoor kan het voortbouwen op het nu reeds ontwikkelde instrumentarium. Over deze evaluatie rapporteert de onderwijscommissie jaarlijks schriftelijk aan het dagelijks bestuur en bestuur van de OPG.
  • De opleidingscommissie ontvangt voor aanvang van het academisch jaar van de onderwijscoördinator van de OPG een overzicht van het geplande onderwijsaanbod en brengt daarover schriftelijk of mondeling advies uit aan het dagelijks bestuur.
  • De opleidingscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar (najaar en voorjaar) over bovengenoemde en andere de opleidingscommissie regarderende zaken.