Opleidingscommissie

In 2019 is er, naar aanleiding van de wensen van het bestuur, een opleidingscommissie (OLC) ingesteld voor de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis. Deze bestaat uit drie faculteitsleden en drie studenten, waarvan twee PhD studenten en één Research master student. De OLC komt twee keer per jaar samen met drie specifieke doelstellingen: evalueren van het aangeboden onderwijs, een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en verbetering van het onderwijs en participatie binnen de OPG te stimuleren voor zowel PhD studenten als Rema studenten. Dit jaar bestaat de OLC uit:

  • Wim van Meurs, onderwijscoordinator OPG en OLC voorzitter
  • Jeroen van Zanten, docent UvA en docent van de OPG Rema curus “What is Political History”
  • Anne Petterson, docent Universiteit Leiden en oud-OPG promovenda 
  • Jelle Plesman, buitenpromovendus Universiteit Leiden
  • Naomi Woltring, PhD student Universiteit Utrecht
  • Christien van der Harst, Rema student Universiteit van Amsterdam   

Aangezien de OLC mede verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit, nodigt de OLC de OPG promovendi en research master studenten uit om mee te denken, bijvoorbeeld door ideeën, kritiek en suggesties kenbaar te maken aan de voorzitter of aan een van de student-leden van de OLC. Op deze manier hopen wij samen met promovendi en studenten te werken aan een nog beter programma, toegesneden op de vraag van de studenten.