Webinar Werkgroep Achttiende Eeuw – 3 November

Vrijheid: een weerbarstige geschiedenis, 3 november, 17-18u
Annelien De Dijn (UU) in gesprek met Matthijs Lok (UvA) over haar nieuwe boek “Freedom. An Unruly History” (Een weerbarstige geschiedenis van vrijheid), waarin zij 25 eeuwen denken over vrijheid in Europa en de Verenigde Staten bespreekt.In haar nieuwe boek toont Annelien De Dijn aan dat het Westerse denken over vrijheid in de loop van de geschiedenis radicaal is veranderd. In de oudheid was ‘vrij zijn’ vooral een strijd om zelfbestuur, maar Amerikaanse, Franse en ook Nederlandse contrarevolutionairen in de achttiende en negentiende eeuw kwamen met een nieuw concept van vrijheid op te proppen. Uit angst voor de grote massa die steeds resoluter hun rechten opeisten, was ‘vrij zijn’ ineens ‘vrij zijn van overheidsbemoeienis’. Hoe democratischer en inclusiever de staat, hoe luider de roep onder conservatieve denkers om een geprivilegieerde minderheid te beschermen tegen de staat – in de naam van vrijheid.
Stof genoeg dus voor een boeiende gedachtewisseling met Matthijs Lok over haar boek en over de actuele relevantie van haar onderzoek naar de geschiedenis van vrijheid.

Over de sprekers
Annelien De Dijn is hoogleraar moderne politieke geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de geschiedenis van het politieke denken in Europa en in de Verenigde Staten van 1700 tot heden. Haar eerste boek, French Political Thought from Montesquieu to Tocqueville: Liberty in a Leveled Society, werd in 2008 gepubliceerd bij Cambridge University Press. Haar tweede boek, Freedom: An Unruly Historyverscheen deze zomer. Annelien De Dijn studeerde aan de KU Leuven en Columbia University en was onderzoeker en docent aan Cambridge University, het Remarque Institute aan de NYU, de University of Notre Dame en de University of California in Berkeley.
Matthijs Lok is universitair hoofddocent Moderne Europese geschiedenis aan de afdeling European Studies van de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde Europese geschiedenis aan de universiteiten van Liverpool, Leiden en Yale en is gespecialiseerd in de vergelijkende politieke, culturele en intellectuele geschiedenis van het moderne Europa in een mondiale context sinds de 18e eeuw. Hij redigeerde recent Cosmopolitan Conservatisms. Countering Revolution in transnational networks, ideas and Movements (2012) en The Politics of Moderation in Modern European History (2019) .

Praktisch
Dit webinar vindt plaats op 3 november tussen 17 en 18u. Na een korte inleiding van de Werkgroep Achttiende Eeuw zal Annelien De Dijn haar boek kort voorstellen, daarna gaat Matthijs Lok, die de geschiedenis van Europees conservatisme en contrarevolutie onderzoekt, met haar in gesprek. Aan het einde is er ook ruimte voor vragen van deelnemers van dit webinar.

Geïnteresseerden kunnen het webinar bijwonen door zich gratis te registreren via deze link: https://achttiendeeeuw.wordpress.com/webinar3november/