Tag Archives: KNHG

KNHG Jaarcongres: Hoe verder na Versailles?

Uitnodiging KNHG Jaarcongres 2019 – 29 november 2019:

De Vredesconferentie van Parijs (1919): Hoe verder na Versailles?

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Vredesconferentie van Parijs plaatsvond. Deze conferentie heeft geleid tot het Verdrag van Versailles en tot andere verdragen met landen die zich, eind 1918, als ‘Centralen’ hebben overgegeven aan de geallieerden. 

Nederland kwam grotendeels ongeschonden uit de Eerste Wereldoorlog, en was ook geen partij bij de Vredesconferentie van Parijs. Dat wil niet zeggen dat deze Vredesconferentie voor Nederland geen directe of indirecte gevolgen had of zelfs heeft. Zowel in de periode kort daarna, maar ook nu nog, zijn gevolgen merkbaar. Ook wordt vaak algemeen aangenomen dat de Eerste Wereldoorlog eindigde op 11 november 1918, toen een wapenstilstand werd ondertekend in een bos bij het Franse stadje Compiègne. Toch waren er in grote delen van Europa en Klein-Azië toen en ook daarna nog diverse conflicten gaande. Er zijn bronnen die aangeven dat hierbij nog ongeveer vier miljoen slachtoffers zijn gevallen. Om met Clemenceau te spreken: ‘Oorlog voeren is eenvoudiger dan vrede sluiten’.

Het KNHG organiseert over deze thematiek het jaarcongres op 29 november 2019 in de Maartenskerk te Doorn en het Museum Huis Doorn. Dit landhuis is onder andere bekend als woon- en begraafplaats van Wilhelm II, de laatste Duitse keizer. De inhoudelijke organisatie is in handen van Ruurd Casparie (KNHG lid dat onderwerp heeft voorgesteld), Beatrice de Graaf (bestuurslid Congressen KNHG, hoogleraar Universiteit Utrecht en expert op dit onderwerp) en Antia Wiersma (directeur KNHG).

Het programma

9.30 uur          Inloop en registratie (in Maartenskerk te Doorn)

10.00 uur        Welkom door dagvoorzitter Beatrice de Graaf

10.15 uur        Lezing Eckart Conze – End of WWI and the peace Treaty of Paris: the Great Illusion

10.45 uur        Lezing Henk te Velde – International and Domestic Politics in the Netherlands. Rousing Speeches and Political Agitation in the Aftermath of the War

12.00 uur        Toelichting op tentoonstelling door Cornelis van der Bas (Huis Doorn)

12.15 uur        ALV KNHG; voor niet-leden bezoek aan Huis Doorn

13.00 uur        Lunch

13.30 uur        Bezoek aan tentoonstelling Huis Doorn voor KNHG-leden

14.15 uur        Workshops over deelonderwerpen:

1) Karin van Leeuwen, Arthur Eyfinger & Vincent Bijman

– Versailles en het internationaal recht

2) Stefano Lissi, Thomas Rayner, Samuël Kruizinga & Jacco Pekelder

– Versailles and the Resurgence of the German Question

3) Beatrice de Graaf, Ruurd Casparie & n.o.t.g.

– De Eerste Wereldoorlog die niet ophield. Oorlog, conflict en conflictbeheersing na 1918

4) Cornelis van der Bas

– Fokker en Wilhelm II. Van onderzoek naar tentoonstelling

15.45 uur        Afsluitende column door Ruurd Casparie

16:00               Borrel

17.30 uur        Einde

 

Wanneer:                29 november, 09:30-17:30

Waar:                      Maartenskerk, Kerkplein, 3941 HV Doorn

Aanmelden:            Meld je aan via het AANMELDFORMULIER.

 

De kaarten

Geen lid:                                                                € 25,-

KNHG-lid regulier:                                               € 15,-

Student geen lid:                                                    € 5,-

Student-lid óf Jong KNHG-lid óf spreker:            GRATIS