Studiemiddag militaire geschiedenis

21 april 2022, Amsterdam 13.00 – 18.00 uur

In vervolg op de eerdere seminars militaire geschiedenis organiseert de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis in samenwerking met prof. dr. Wim Klinkert en dr. Samuël Kruizinga opnieuw een studiemiddag. Nadat het lange tijd niet mogelijk is geweest op locatie bij elkaar te komen, kunnen we elkaar nu weer naar verwachting ontmoeten op 21 april.

De bijeenkomst beoogt drieërlei: bespreking van algemene en specifieke kwesties rond het schrijven van een proefschrift, inhoudelijke verdieping alsmede de gelegenheid tot netwerken. De middag is vooral bedoeld voor promovendi.

Op 21 april zullen drie promovendi aan de hand van hun onderzoek een korte presentatie verzorgen:

  • Mathijs Ooms, Maritieme handelsbescherming 1948-2018
  • Erik Meijer, Maritiem strategisch beleid van Nederland na Koude Oorlog
  • Elke Boers, Vredesmissies Bosnië Herzegovina

Aan de hand van dit onderzoek zal worden gediscussieerd over vragen rond conceptualisering, bronnengebruik, methode en theorievorming. Ook is ruimte voor meer algemene thema’s zoals de impact van corona op het onderzoek.

Daarnaast is er aandacht voor inhoudelijke verdieping. Een onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie NIMH op een nader te bepalen actueel onderwerp ingaan. Uiteraard is er ruim gelegenheid om te netwerken.

Praktische informatie:

Tijdstip: 21 april, 13.00 – 18.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om (voor eigen kosten) een gezamenlijke maaltijd te gebruiken.

Locatie: Doelenzaal UvA, Singel 425, Amsterdam

Informatie over het definitieve programma en de aanmeldingsprocedure volgt later.

De voertaal is Nederlands.