Oproep tot bijdragen Historicidagen 2024 – Call for Proposals Historians’ Days 2024

Van 22 tot en met 24 augustus 2024 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) voor de vierde keer de Historicidagen, dit keer samen met Maastricht University. De Historicidagen bieden drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en de samenwerking tussen historici te bevorderen. Deadline: 1 Februari 2024. English: click here.

De Historicidagen staan open voor alle historici die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: studenten, docenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, leraren, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals. Historisch geïnteresseerden zijn van harte welkom als deelnemer.

Oproep tot bijdragen
Voortbordurend op de in 2017 ingezette traditie van het agenderen van thema’s die resoneren met actuele transformaties in onze samenleving, is het thema voor deze vierde editie Ongedisciplineerde Geschiedenis. De volgende soorten sessies worden in Maastricht georganiseerd:

Gedisciplineerde vorm: Het onderwijzen, onderzoeken en presenteren van geschiedenis voorbij wat we al weten, gaat gepaard met een aantal belangrijke vragen; Welke materialen onderzoeken we?; Hoe worden deze materialen onderzocht?; Waar vindt dit onderzoek plaats?; Wie doet er historisch onderzoek? Kortom: wat zijn de materialen, methoden en wat de locatie van en agency bij het doen van historisch onderzoek? Als je een voorstel wilt indienen, moedigen we je om onconventioneel na te denken over je bijdrage en de bovenstaande vragen in overweging te nemen bij het schrijven van je voorstel. Voorwaarden voor deze sessies zijn maximaal vijf sprekers (inclusief de moderator) en voldoende gelegenheid voor debat met de deelnemers na de presentaties. Duur: anderhalf uur.

Ongedisciplineerde vorm: Hoewel we de traditionele conferentievormen (panel, workshop, stand-alone papers etc.) omarmen, nodigen we ook expliciet uit tot niet-conferentie-achtige bijdragen. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het presenteren of delen van kennis in een andere vorm – wandelingen, dates, sprints, filmvertoningen, muzikale optredens enz. Deze ongedisciplineerde sessies worden gelijktijdig met de andere meer traditionele sessies georganiseerd. Behalve tijdslimieten zijn er geen voorwaarden voor deze sessies. Duur: 45 minuten of anderhalf uur.

Deel uw expertise, projecten en ideeën en dien vóór 1 februari 2024 een voorstel van maximaal 500 woorden in. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie. Jonge historici worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen.

Dien uw bijdrage in!

Kijk voor meer informatie over de Historicidagen op www.historicidagen.nl.

Voor meer informatie over het KNHG, bezoek onze website: www.knhg.nl.