Oproep: bijdrage voor ‘electives’ (gastlezingen, masterclasses en andere activiteiten)

Deadline: 1 november 2018

Mede naar aanleiding van de feedback van de deelnemers, ReMA-studenten en promovendi, wil de OPG in 2018/19 het cursusaanbod graag diversifiëren en daarbij ook tegemoet komen aan hun wens naar kleinere eenheden met een beperkte werklast.

We denken hierbij aan bijeenkomsten van één of een halve dag, bijv. een masterclass met een beroemd historicus voorafgaand aan zijn of haar lezing of een oefening in een relevante onderzoek vaardigheid. Maar we laten ons ook graag verrassen door alternatieve, creatieve voorstellen. Deze oproep is in eerste instantie gericht aan UDS en UHDs op het terrein van politieke geschiedenis als ervaren universitaire onderzoekers en docenten.

De werkwijze zoals wij die voor ons zien, is als volgt: begin november maakt het DB van het OPG een keuze uit de voorstellen voor dit jaar en programmeert die in overleg met de bedenkers, aan de eigen universiteit of onderzoeksinstituut dan wel aan de KNAW in Amsterdam. De OPG verbindt haar naam aan het programmaonderdeel, dat in goed overleg natuurlijk ook voor andere groepen opengesteld kan worden, en draagt bij aan bijv. de reiskosten van een gastspreker of de catering voor de deelnemers.

We vragen je je idee kort te omschrijven in circa 400 woorden en aan te geven op welke groep je je richt (research masters en/of promovendi en of anderen). Geef ook aan welke kosten met je activiteit zijn gemoeid en welke bijdrage je van de OPG zou willen ontvangen. De OPG draagt maximaal 250 euro bij aan de activiteit. Stuur je voorstel voor 1 november a.s. naar margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl

We zijn benieuwd naar jullie suggesties en voorstellen! Neem vooral even contact op als je vragen hebt over het format of een eerste idee wilt pitchen met de onderwijscoördinator, Wim van Meurs,  024-3611811,  w.v.meurs@let.ru.nl .

Met vriendelijke groet,

Ido de Haan, Wim van Meurs en Margit van der Steen