Dirk Jacob Veegens Prijs 2024

Vanaf heden kunt u voordrachten indienen voor de D.J. Veegens Prijs 2024 op het gebied van de Economische, Politieke en/of Sociale Geschiedenis van Nederland. Sluitingsdatum voor nominaties is 15 januari 2024.

U kunt vanaf heden voordrachten indienen voor de D.J. Veegens Prijs 2024 op het gebied van de Economische, Politieke en/of Sociale Geschiedenis van Nederland. 
Deze prijs van € 12.500,- is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan twee jaar tevoren zijn gepubliceerd.

Meer informatie vindt u op de website van de KHMW. Hebt u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de KHMW, via ​​​​​​prijzen@khmw.nl.

De prijs, beschikbaar gesteld door de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
De prijs is genoemd naar de Haagse advocaat Veegens (1899-1984), voorzitter van de Nederlandse Advocaten-Vereeniging, de voorloper van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prijs wordt, in de geest van Veegens, uitgereikt aan onderzoek dat vanuit historisch perspectief bijdraagt aan een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.