Cancellation Spring Conference 2020

Beste allen,

Met veel enthousiasme hebben wij de Spring Conference 2020 van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis onder de noemer Work in Progress: power and politics from a historical perspective georganiseerd. Wij verheugden ons zeer op twee dagen van keynotes, paper panels, poster presentations en workshops, op 23 en 24 april. Maar helaas hebben we moeten besluiten de Spring Conference af te gelasten. De huidige situatie rond de coronacrisis biedt geen enkele zekerheid dat de conferentie doorgang zou kunnen vinden. Daarom willen we nu duidelijkheid geven, mede om te voorkomen dat de deelnemers de komende weken hun kostbare tijd investeren in voorbereiding op een evenement dat mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, niet door zal gaan.

We houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat we komend najaar de conferentie, in al dan niet afgeslankte vorm, alsnog beleggen. Uiteraard zullen we je daarover te zijner tijd informeren.

Met vriendelijke groet,

Koos-jan De Jager
Lidewij Nissen
Nanka de Vries
Margit van der Steen
Dirk Jan Wolffram


Dear all,

In the past months we have enthusiastically organized the Spring Conference 2020 of the Research School for Political History: ‘Work in Progress: power and politics from a historical perspective’. We very much anticipated two days of keynotes, paper panels, poster presentations and workshops, on April 23 and 24. But sadly we had to decide to cancel the Spring Conference. Due to the present development of the corona crisis we cannot in any way guarantee that the conference will take place. As a consequence we want to give clarity now, if only to to prevent that participants invest their precious time in preparing for an event that most likely will not take place. If possible, we will try to hold the conference, or parts of it, in the Fall of 2020. We will keep you informed,

With kind regards,

Koos-jan De Jager
Lidewij Nissen
Nanka de Vries
Margit van der Steen
Dirk Jan Wolffram