Algemene Rekenkamer Scriptieprijs 2023

De Algemene Rekenkamer reikt jaarlijks een scriptieprijs uit. De prijs is bedoeld om onderzoek te stimuleren naar onderwerpen die voor de Algemene Rekenkamer relevant zijn.

De Algemene Rekenkamerscriptieprijs prijs bestaat onder meer uit een geldbedrag van € 2.000, € 1.000 of € 500. De Algemene Rekenkamerscriptieprijs staat open voor master- en postmasterscripties die dit collegejaar zijn afgerond aan een Nederlandse universiteit en minimaal zijn gewaardeerd met een 8. Het onderwerp moet relevantie hebben voor het brede werkterrein van de Algemene Rekenkamer zoals bijvoorbeeld de effectiviteit en werking van overheidsbeleid, verantwoording van publieke middelen, public financial management, auditing of de rol van de instituties als de Algemene Rekenkamer binnen het staatsbestel. Onze winnaar afgelopen jaar was student geschiedenis Timen Sijens van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn scriptie genereerde mede dankzij de AR-scriptieprijs de nodige publiciteit.

Aanmeldingen zijn welkom tot 15 oktober 2023. Kijk voor meer informatie op www.rekenkamer.nl/scriptieprijs